VELECVJETNI KUKURIJEK
lat. Helleborus niger ssp. macranthus
– strogo zaštićena vrsta

Jedna od najranijih proljetnica  koja nas pozdravlja već od siječnja na našim planinarskim izletima je najznačajnija vrsta kukurijeka, drugim imenom crni kukurijek. Često se pojavljuje u siječnju za vrijeme snijega i cvate do kraja ožujka. Ima specifičan oblik ploda u obliku velikih mjehura i strogo je zaštićen što znači da ga je zabranjeno brati. Pojavljuje se na polusjenovitim i vlažnim staništima u šumama i rubovima šuma. Cijeli rod kukurijeka je otrovan. Kod nas se također pojavljuje strogo zaštićena endemska vrsta crnocrveni kukurijek (Helleborus atrorubens Waldst. et Kit.) zelenih do tamnoljubičastih cvjetova.

 

Tekst i fotografija: Natalija Vraneša