Destinacija od koje počinje naš uspon na feratu ovog vikenda je Vipava i mjesta Gradišče uz planinu Nanos u Sloveniji. Izgrađena je 1969. godine i to je najstarija slovenska ferata. Furlanova pot ferata je umjerene težine B/C sa težim detaljima u drugom dijelu puta i traje 1 sat i 30 min. U nastavku je Otmarjeva pot, također osigurani klinčani put težine C 1 i traje također 1 sat i 30 min. Silazak je obavljen ugodnom planinarskom stazom.

Za uspone po feratama potrebna je posebna penjačka oprema: penjački pojas, Y-komplet, 2 – 3 karabinera, najlonska gurtna 60 ili 80 cm dužine, rukavice za ferate, kaciga.

Vodič i vozač je bio Robert Tonković; četveročlana ekipa se je penjala.