ČLANSTVO

Pristupnica

Kako postati član-ica PD NAD VRHOM?

  1. Ispunite pristupnicu, isprintajte ju i potpišite.
  2. Uplatite na naš bankovni račun odgovarajući iznos članarine za tekuću godinu: IBAN HR3523600001102676922
  3. Dokaz o uplati članarine i pristupnicu donesete u naše tajništvo u uredovno vrijeme; upišemo vas u zadane registre i izradimo vam člansku iskaznicu.
  4. Čestitamo vam na mudroj odluci!

Iznosi članarina za ovu godinu su:

a/ za djecu, učenike, studente i umirovljenike ….. 7 eura (52,74 kn) 

b/ za sve ostale ….. 14 eura (105,00 kn)   

Link na pristupnicu nalazi se na vrhu stranice!

 

Biti član našeg društva donosi vam niz pogodnosti:

 

  • prvenstvo prilikom prijava za izlete koje organiziramo;
  • povlaštenu cijenu za sudjelovanja na događanjima koje vodimo ili smo im pokrovitelj;
  • 50% popusta prilikom spavanja u planinarskim domovima u Hrvatskoj, Sloveniji i BIH;
  • osiguranje u slučaju nesreće za vrijeme planinarskog izleta;
  • velike popuste kod nabave planinarske opreme u pojedinim trgovinama;
  • iznajmljivanje planinarske opreme.

 

Ovaj će se popis iz dana u dan povećavati!

 

Odredbe iz statuta Društva vezanih uz članstvo:

Članak 9.

Članom Društva mogu postati svi građani Republike Hrvatske te strani državljani.          

Za osobu mlađu od 14 godina, pisanu izjavu o učlanjivanju u Društvo daje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetnu osobu s navršenih 14 godina, zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.

Članom Društva postaje se dragovoljnim upisom u registar članova te prihvaćanjem odredbi Statuta Društva.

Članstvo se dokazuje planinarskom iskaznicom i plaćenom članarinom za tekuću godinu.

Visinu članarine određuje Upravni odbor Društva.

Evidencija članova Društva vodi se u tajništvu Društva, a vodi ju osoba određena odlukom Upravnog odbora Društva.

Popis članova vodi se elektronički a mora sadržavati podatke o imenu i prezimenu člana, njegovom osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja Društvu i datumu prestanka članstva u Društvu.

Popis članova uvijek mora biti dostupan na uvid svim članovima Društva i nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.

 

Članak 10.

Svaki član ima pravo:

aktivno sudjelovati u radu Društva te koristiti povlastice vezane uz članstvo u planinarskoj udruzi.

Redovni članovi sudjeluju u donošenju odluka, mogu birati i biti birani u tijela Društva.

 

Članak 11.

Obveze i odgovornosti članova Društva su:

– redovito plaćati članarinu;

– izvršavati preuzete obveze;

– čuvati materijalna dobra Društva;

– držati se pravila i normi Društva i

– čuvati ugled Društva.

 

Članak 12.

Članstvo u Društvu prestaje:

– dragovoljnim istupanjem,

– isključenjem po odluci Suda časti Društva  i

– neplaćanjem članarine.

Član se briše iz Registra članova bez posebne odluke ukoliko do 31. prosinca tekuće godine ne plati članarinu za tu godinu.